საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის გამოსათხოვად თხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა. ინფორმაციას მიიღებთ კანონით დადგენილ ვადებში.

საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის ფორმა

საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის ფორმა