დირექტორატი

დირექტორი

გიორგი დეკანოსიძე

დირექტორის პირველი მოადგილე

ბორის ადამია

მოადგილე

ნიკოლოზ ცაგურიშვილი

მოადგილე უსაფრთხოების საკითხებში

გივი ცეცხლაძე