(322)2 506 333

ასე გამოიყურება საქართველოს ტელერადიოცენტრის ტიპიური სატელევიზიო საეთერო სარეტრანსლაციო გადამცემი სადგური

Scroll to Top