(322)2 506 333

დეპარტამენტები

დეპარტამენტები

ტექნიკური საშუალებათა მართვის დეპარტამენტი

უფროსი - თეიმურაზ სვანიძე

სახელმწიფო შესყიდვების და კონტრაქტორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

უფროსი- დავით ტაბლიაშვილი
Scroll to Top