(322)2 506 333

საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის გამოსათხოვად თხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა. ინფორმაციას მიიღებთ კანონით დადგენილ ვადებში.

Scroll to Top