(322)2 506 333

სამსახურები

სამსახურები

იურიდიული სამსახური

იურისტი – ლაშა ჩალაძე
იურისტი – ნუგზარ ზეიკიძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

მენეჯერი- ლელა გიორგაძე

ელექტრომაგნიტური თავსებადობისა და ხელშეშლაზე დაკვირვების სამსახური

მთავარი სპეციალისტი – მერაბ ადამია

ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახური

უფროსი – მაგდა ზურაბაშვილი

მონიტორინგისა და მართვის ცენტრი:

უფროსი: თეიმურაზ შათირიშვილი

საბუღალტრო აღრიცხვის სამსახური

უფროსი: დარეჯან იანტბელიძე

სამეურნეო სამსახური

უფროსი – ზურაბ ჯალალიშვილი

სატრანსპორტო სამსახური

ნესტორი თამარაშვილი

ტექნიკური სამსახური

უფროსი - დავით ჩილინგარაშვილი

ენერგეტიკული უზრუნველყოფის და მომარაგების სამსახური

უფროსი: გიორგი ცინცაძე

რადიოგადამცემი ტექნოლოგიების ოპერატიული მართვის სამსახური

უფროსი: იურა გვილავა

შრომის უსაფრთხოების სამსახური

უფროსი: ზაზა ჯაყელი
Scroll to Top