(322)2 506 333

ტარიფები

შპს “საქართველოს ტელერადიოცენტრი”-ს მულტიპლექსის თავისუფალი რესურსი მიმდინარე მომენტისთვის შეადგენს 12 მბტ/წმ-ს.

მაუწყებლების სატელევიზიო კონტენტის შპს “საქართველოს ტელერადიოცენტრი”-ს მულტიპლექს პლატფორმით ეროვნულ დონეზე ღია ეთერით გავრცელების საფასური 1 მბტ/წმ-სთვის შეადგენს 9282 ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

შ.პ.ს  ,,საქართველოს ტელერადიოცენტრი’’-ს რადიო გადამცემი საშუალებებით მომსახურეობის  ტარიფი  საქართველოს საზ. მაუწყებლისთვის

50 ვტ 100 ვტ 200 ვტ 500-600ვტ 1000-1150ვტ 2000-2300ვტ
0.26 ლარი 0.57 ლარი 0.96 ლარი 1.93 ლარი 2.39
ლარი
4.68
ლარი

დანარჩენი სერვისების ტარიფები იხილეთ ქვემოთ ნაჩვენებ ლინკზე:

ტარიფები

მოწვევის  ოფერტა

Scroll to Top