(322)2 506 333

დირექტორატი

დირექტორი

გიორგი დეკანოსიძე

დირექტორის პირველი მოადგილე

ბორის ადამია

მოადგილე სამეურნეო საკითხებში

ნიკოლოზ ცაგურიშვილი

Scroll to Top