(322)2 506 333

სიახლეები

FM სამაუწყებლო ქსელის მოდერნიზაცია

საზოგადოებრივი  მაუწყებლის დაკვეთით    “საქართველოს რადიოს”  სიგნალის   საქართველოს  ტერიტორიის სრულად დაფარვის

დაფარვის ზონები

თქვენ უკვე შეგიძლიათ იხილოთ კომპიუტერული მოდელირებით მიღებული სატელევიზიო საბაზისო და

+995 (32)2 506 333

ქსელის  მართვის  და მონიტორინგის  სამსახურის პერსონალი  აგრეთვე   ითავსებს   ცხელი  ხაზის 

ტელერადიოცენტრის სამაუწყებლო ქსელის მონიტორინგი

დღეიდან  თქვენ  შესაძლებლობა  გაქვთ  LIVE-ში  განახორციელოთ  შპს  “საქართველოს  ტელერადიოცენტრი”-ს  ციფრული 

Scroll to Top